तपाईंलाई स्वागत छ! यो वेबसाईटबाट सेवाहरुको लागि बुकिंङ्ग गर्न धेरै छिटो र सजिलो छ। त्यसका लागि तलका चरणहरू पछ्याउनुहोस्।

मेरो साथी, यहाँलाई स्वागत छ !

नमस्कार! तपाईंको भर्चुअल/अनलाईन सल्लाहकारलाई भेट्नुहोस्। हामी तपाईंलाई तपाईंको यौन स्वास्थ्यको अवस्था र आवश्यकताहरूबारे थाहा पाउन मद्दत गर्नेछौं।
के तपाई यो लेखाजोखामा भाग लिन चाहानुहुन्छ?


*नोट: यो वेबसाइटमा संकलन गरिएको सूचनाहरु कार्यक्रमको प्रयोगको लागि मात्र हो । यो सूचनाहरुले, तपाईंको परिचय निर्धारण वा पहिचान गर्न प्रयोग गरिने छैन। जब यो वेबसाइटले तपाईंको स्थानको बारेमा सूचनाको लागि अनुरोध गर्दछ, जोखिमको सूचना, वा एचआइभी अवस्थाको बारेमा सोध्दछ, त्यो सूचनाहरु हाम्रो तर्फबाट तपाईंलाइ सल्लाह सुझाव दिनको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ, साथै तपाईंलाई उपयुक्त र पायक पर्ने क्लिनिकको विकल्पहरू प्रदान गर्न र अनलाइन प्रक्रियाबाट भेटेको तथ्यांक बुझ्नका लागि प्रयोग हुनेछ । हामी तपाईंको सूचनाहरु गोप्य रहने र कसैलाई थाहा नदिने सुनिश्चित गर्नेछौं ।